Kulturboka - Alla program

Du väljer program i tabellen nedan. Klicka på texten Boka på aktuell rad för att öppna sidan där du väljer dag och tid.

Program Riktar sig till     Boka
CIRKUS MED NALLE CLOWN - perioden 11 nov--13 nov 2020 Förskolan 4-5 år

Boka
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER FILM TITO OCH FåGLARNA - måndag 16 nov 2020 Grundskolan åk 1-3

Boka
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER FILM BINTI - måndag 16 nov 2020 Grundskolan åk 4-7

Boka
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER FILM MIN FARMOR OCH FöRINTELSEN - onsdag 18 nov 2020 Grundskolan åk 7-9

Boka
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER FILM AND THEN WE DANCED - måndag 16 nov 2020 Grundskolan och gymnasiet åk 9-gymnasiet

Boka
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER FILM PARASIT - måndag 16 nov 2020 Gymnasiet gymnasiet

Boka
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER FILM GORDON OCH PADDY - måndag 16 nov 2020 Grundskolan förskoleklass

Boka
FöRBOKAT KLASSBESöK På ÖSTERåKERS BIBLIOTEK - perioden 7 sep--17 dec 2020 Förskolan och grundskolan åk 1-9

Boka
Antal program: 8