Kulturboka - Alla program

Du väljer program i tabellen nedan. Klicka på texten Boka på aktuell rad för att öppna sidan där du väljer dag och tid.

Program Riktar sig till     Boka
BIBLIOTEKSSTUND FöR FöRSKOLAN - perioden 19 mar--21 maj 2019 Förskolan 4- 5 år

Boka
BIBLIOTEKSSTUND FöR åK 1 - perioden 23 jan-- 8 maj 2019 Grundskolan åk 1

Boka
BIBLIOTEKSVISNING åK 5 - perioden 21 jan-- 3 jun 2019 Grundskolan åk 5

Boka
Antal program: 3